Sponsor and Coordinating Investigator:

Henrik Falconer
Department of Pelvic Cancer, Theme Cancer
Karolinska University Hospital
Eugeniavägen 3, A5:01
17176 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 517 763 03
Email: henrik.falconer@sll.se

Study Monitor:

Anita Björk
Klinisk Prövningsledare
CTO, Centrum för Kliniska Cancerstudier, Tema Cancer
Hotellet plan 3, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 517 733 75
Email: anita.bjork@sll.se

Research Nurse/coordinator:

Sara Ryden
CTO, Centrum för Kliniska Cancerstudier, Tema Cancer
Hotellet, plan 3
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 517 725 84
Email: sara.ryden@sll.se

Clinical trials unit, Karolinska University Hospital Stockholm Sweden:

CTO, Centrum för Kliniska Cancerstudier, Tema Cancer
Hotellet, plan 3
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 517 725 84
Fax: +46 8 3069 89